รายการตรวจวิเคราะห์

หารายการตรวจวิเคราะห์ด้วยตัวอักษรตัวแรก ชื่อแผนก หรือหมวดหมู่

บริการสุขภาพทางออนไลน์ของ เอ็นเฮลท์

WEBLABONLINE.NHEALTH-ASIA.COM

ดูผลการตรวจวิเคราะห์ของคุณแบบออนไลน์

View More

บริการสุขภาพทางออนไลน์ของ เอ็นเฮลท์

WEBLABONLINE.NHEALTH-ASIA.COM

ดูผลการตรวจวิเคราะห์ของคุณแบบออนไลน์

View More

ชอปปิ้งแพ็คเกจตรวจสุขภาพทางออนไลน์

NHEALTH.NSPACESHOP.COM

เลือกแพ็คเกจตรวจสุขภาพที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ

View More

Latest News

READ MORE NEWS

Media Kits

14 ธันวาคม 2561

เช็คความฟิตขั้นพื้นฐาน ก่อนออกกำลังกาย 

ปัจจุบันผู้คนเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น เห็นได้จากกระแสการออกกำลังกายตามสถานที่ต่างๆ

MORE

Media Kits

04 ธันวาคม 2561

ตรวจสุขภาพพื้นฐานเพื่อคนที่คุณรัก

สิ่งหนึ่งที่จะสร้างความสุขให้ครอบครัวได้ คือการที่เห็นทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพร่างกายที่สมบรูณ์แข็งแรง...

MORE

Corporate News

28 พฤศจิกายน 2561

ชนะเลิศประเภทนวัตกรรม

N Health ชนะเลิศประเภทผลงาน Innovation เรื่อง ยกระดับการสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลอย่างมั่นใจ เพื่อความปล...

MORE

Publications

23 พฤศจิกายน 2561

คอร์ติซอล ฮอร์โมนเครียด พาป่วย

ด้วยวิถีชีวิตของผู้คนเมืองใหญ่ที่ต้องใช้ชีวิตแข่งขันกับเวลาและภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ภาวะความเครียดจากความกดดัน...

MORE

Latest News

READ MORE NEWS

Media Kits

14 ธันวาคม 2561

เช็คความฟิตขั้นพื้นฐาน ก่อนออกกำลังกาย 

ปัจจุบันผู้คนเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น เห็นได้จากกระแสการออกกำลังกายตามสถานที่ต่างๆ

MORE

Media Kits

04 ธันวาคม 2561

ตรวจสุขภาพพื้นฐานเพื่อคนที่คุณรัก

สิ่งหนึ่งที่จะสร้างความสุขให้ครอบครัวได้ คือการที่เห็นทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพร่างกายที่สมบรูณ์แข็งแรง...

MORE

Corporate News

28 พฤศจิกายน 2561

ชนะเลิศประเภทนวัตกรรม

N Health ชนะเลิศประเภทผลงาน Innovation เรื่อง ยกระดับการสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลอย่างมั่นใจ...

MORE

Health Articles

READ MORE Health Articles

N Test

18 ธันวาคม 2561

วัณโรค

วัณโรค เปš็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย วัณโรคโดยทั่วไป มักติดเชื้อที่ปอด

MORE

N Test

06 ธันวาคม 2561

ธาตุอาหาร + วิตามิน D2/D3

หมายถึงวิตามินและแร‹ธาตุที่ร‹่างกายตŒ้องการในประมาณเล็กน้Œอยแต่‹จะขาดไม่‹ไดŒ้ นอกจากนี้ร‹่างกายยังไม่‹สามารถผลิตเองได้Œ

MORE

N Test

07 พฤศจิกายน 2561

สารต้านอนุมูลอิสระ

คือ สารที่มีความเสถียรและสามารถให้Œอิเล็กตรอนแก‹่อนุมูลอิสระไดŒ้

MORE

N Services

20 กันยายน 2561

เคร‹ื่องวัดสุขภาพอเนกประสงค์แบบพกพา

เคร‹ื่องวัดสุขภาพอเนกประสงค์แบบพกพา

MORE

Health Articles

READ MORE Health Articles

N Test

18 ธันวาคม 2561

วัณโรค

วัณโรค เปš็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย วัณโรคโดยทั่วไป มักติดเชื้อที่ปอด

MORE

N Test

06 ธันวาคม 2561

ธาตุอาหาร + วิตามิน D2/D3

หมายถึงวิตามินและแร‹ธาตุที่ร‹่างกายตŒ้องการในประมาณเล็กน้Œอยแต่‹จะขาดไม่‹ไดŒ้ นอกจากนี้ร‹่างกายยังไม่‹สามารถผลิตเองได้Œ

MORE

N Test

07 พฤศจิกายน 2561

สารต้านอนุมูลอิสระ

คือ สารที่มีความเสถียรและสามารถให้Œอิเล็กตรอนแก‹่อนุมูลอิสระไดŒ้

MORE