Call Center (66) 2762 4000
 • Service & Solutions
 • Telemedicine Solutions

การบริหารจัดการการแพทย์ทางไกล

“เครือข่ายการแพทย์ทางไกล ดูแลผู้ป่วยด้วยคุณภาพ ได้ทุกที่ ทุกเวลา”

การรักษาด้วยการแพทย์ทางไกล (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “Telemedicine”) ช่วยให้บุคลากรการแพทย์สามารถประเมิน วินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางไกล

เอ็นเฮลท์ เป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดจำหน่ายระบบการบริหารจัดการการแพทย์ทางไกล ที่ให้บริการกับหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ และสถานดูแลผู้สูงวัย ในประเทศไทย อีกทั้งปัจจุบันกำลังแนะนำระบบนี้ไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

บริการของเราประกอบด้วย ระบบการแพทย์ทางไกล อุปกรณ์เชื่อมต่อและแสดงผล รวมถึงซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการการแพทย์ทางไกล และศูนย์บริการข้อมูลเพื่อการประสานงานและให้ความช่วยเหลือในการใช้งาน เราจัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ทางไกลที่ตอบสนองความต้องการสำหรับการรักษาทางไกลต่างๆ สามารถช่วยบันทึกข้อมูลทางการแพทย์จากผิวหนัง ดวงตา หู หัวใจ ปอด และส่วนอื่นๆ ของร่างกายของผู้ป่วย

เราร่วมมือกับบริษัท อินทัช เทคโนโลยี แห่ง ซานตา บาร์บารา แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้จัดจำหน่ายเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นนำ เพื่อรับรองระบบการแพทย์ทางไกลให้กับผู้ใช้ระบบของเรา หุ่นยนต์สำหรับการแพทย์ทางไกล (RoboDoctor) ของเรานี้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลทางการแพทย์จากสหรัฐอเมริกา และจากองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อการแพทย์ทางไกลโดยเฉพาะ พร้อมด้วยโปรแกรมและระบบเครือข่ายสนับสนุนการเชื่อมโยงบนเครือข่ายไร้สายทั้ง WiFi, 3G/4G, LAN หรือ ดาวเทียม เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์การแพทย์ทางไกลอื่น หรือใช้โดยการเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์แบบพกพา ไอแพด และอื่นๆ อีกด้วย

RoboDoctor ให้ความช่วยเหลือในการตัดสินใจด้านการรักษาที่ขึ้นกับเวลาสำหรับการดูแลแบบฉุกเฉิน เช่น การดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจและผู้ป่วยในภาวะวิกฤต เพื่อลดผลกระทบระยะยาวให้น้อยที่สุด เพราะโอกาสการมีชีวิตรอดจะมีมากขึ้นหากสามารถวินิจฉัยและรักษาได้ทันท่วงที

ด้วยแอพลิเคชั่นที่สามารถปฏิบัติได้ในหลากหลายพื้นที่ RoboDoctor สามารถช่วยสนับสนุนให้มีการแพทย์ทางไกลในการบริการดูแลสุขภาพด้านต่างๆ ตั้งแต่ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินหรือในภาวะวิกฤต การให้คำปรึกษาด้านผ่าตัด การรักษาโรคเกี่ยวกับหัวใจ การแพทย์เฉพาะทางในเด็ก การรักษาสุขภาพทางจิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยและวิจัย การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะความเจ็บป่วยเรื้อรัง การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีข้อจำกัดต้องพึ่งพาผู้อื่นในระยะยาว จนถึงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน ซึ่งอาจมีความลำบากในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์

RoboDoctors

robo1

RP-VITA®

 • AutoDRIVE navigation
 • Scalable & upgrade platform
 • 120X Pan-tilt-zoom camera
 • เหมาะสำหรับการใช้งานในหอผู้ป่วย ตามแผนกต่างๆ เคลื่อนย้ายได้ โดยเดินเองได้ตามคำสั่ง
robo2

RP-VANTAGE®

 • Surgical collaboration and telementoring in OR
 • Lightweight & portable
 • 18X Pan-tilt-zoom 2 cameras
 • 9-foot articulating boom
 • Integrated with OR procedure critical devices
 • Still image capture, recording, KiveCursor (media and drawing tool)
 • เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องผ่าตัด เคลื่อนย้ายได้สะดวก น้ำหนักเบา
robo2

RP-Lite®

 • Lightweight & sturby
 • 10x Pan-tilt-zoom camera
 • Accessories: stehoscope, headset, composite/S-Video ports
 • เหมาะสำหรับการใช้งานในหอผู้ป่วย ตามแผนกต่างๆ เคลื่อนย้ายได้สะดวก น้ำหนักเบา
robo2

RP-Xpress®

 • Handheld
 • 6X Pan-tilt-zoom camera
 • Pre-hospital EMS consults and transporation
 • เหมาะสำหรับการใช้งานในรถฉุกเฉิน คลิกนิก ออกหน่วยนอกพื้นที่ หรือเยี่ยมบ้านผู้ป่วย

Download Telemedicine Solutions Catalog

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ N service