Call Center (66) 2762 4000
14 June 2017

Myasthenia Gravis

       โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอ็มจี เป็นโรคทางระบบประสาทที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มี อาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อบริเวณต่างๆของร่างกาย  อาการทั่วไปของโรค ผู้ป่วย มักมีอาการเหนื่อย อ่อนล้า กล้ามเนื้ออ่อนแรง หลังจากที่มีการทำกิจกรรมซ้ำๆ เป็น เวลานาน แต่อาการจะหายไปเมื่อได้หยุดพักกิจกรรมนั้นๆ อาการที่พบได้บ่อยที่สุด คือ หนังตาตก มองเห็นภาพซ้อน มักเกิดตั้งแต่ระยะแรกๆ ของโรค และเป็นอาการที่ มักนำผู้ป่วยมาพบแพทย์  อาการอื่นๆ ได้แก่ พูดไม่ชัด  แขน ขา อ่อนแรง หายใจ หรือ กลืนอาหารลำบาก สำลักอาหาร หากอาการอ่อนแรงเกิดขึ้นที่กล้ามเนื้อกระดูกซี่โครง ซึ่งเป็นอาการรุนแรงที่สุด ผู้ป่วยจะหายใจไม่ได้ ร่างกายจะขาดอากาศ ต้องรีบนำส่ง โรงพยาบาลโดยด่วน        โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอ็มจี เป็นโรคสร้างภูมิต้านทานตนเองชนิดหนึ่ง (โรคออโต อิมมูน) โดยร่างกายสร้างภูมิต้านทานตนเอง (Antibody) ต่อตัวรับสารสื่อประสาท (Acetylcholine receptor) ที่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ประสาท  ทำให้เกิดการยับยั้งหรือ ทำลายตัวรับสารสื่อประสาท  ส่งผลให้สารสื่อประสาทจากปลายเส้นประสาทไปไม่ถึง กล้ามเนื้อ หรือลดน้อยกว่าปกติ ทำให้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนไหวต่างๆ เช่น  แขน ขา ดวงตา ใบหน้า  ปาก และกล้ามเนื้อซี่โครงที่ใช้ในการหายใจ เกิดการอ่อนแรงจนไม่ สามารถทำงานได้        การตรวจ Acetylcholine receptor antibody สามารถใช้ในการวินิจฉัยโรค กล้ามเนื้ออ่อนแรงเอ็มจี โดยจะตรวจพบ antibody ชนิดนี้ได้ประมาณ 90% ของ คนที่เป็นโรค