Call Center (66) 2762 4000

ยินดีต้อนรับ

เอ็นเฮลท์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ผู้คนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยนำเสนอบริการด้านการดูแลสุขภาพที่หลากหลายในด้านต่างๆ ดังนี้ บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ บริการด้านวิศวกรรมทางการแพทย์ บริการงานปราศจากเชื้อแบบครบวงจร บริการบริหารและบริการผ้าแบบครบวงจร บริการบริหารจัดการการแพทย์ทางไกล ตัวแทนจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ บริการการจัดซื้อจัดหาที่ครบวงจร บริการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ บริการโลจิสติกส์ในธุรกิจสุขภาพ

 


Learn more Watch Video

Healthcare Services & Solutions

 • ico1
  บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์
 • ico1
  บริการงานปราศจากเชื้อแบบครบวงจร
 • ico1
  การบริหารจัดการผ้าลินิน
 • ico1
  บริการวิศวกรรมการแพทย์
 • ico1
  ตัวแทนจัดจำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์
 • ico1
  การบริหารจัดการซัพพลายเชน
 • ico1
  การบริหารจัดการการแพทย์ทางไกล

News & Activities

N Health บริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งฟรี 99 คน ถวายเป็นพระราชกุศล  

18 ตุลาคม 2560

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด หรือ N Health ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์ ร่วมทำความดีสนองพระมหากรุณาธิคุณ ต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยให้บริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งสำหรับคนไทยจำนวน 99 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท่านสามารถลงทะเบียนขอรับบริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้  - 31 ตุลาคม 2560  โดย N Health จะประกาศรายชื่อ 99 ท่านแรกที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์การตรวจนี้ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ลงทะเบียนและประกาศผลทางเว็บไซต์ https://nhealth.nspaceshop.com และหน้า เฟสบุ๊ค N Health Fanpage ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเข้ารับบริการตรวจตั้งแต่ 1 - 31 พฤศจิกายน 2560 ณ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (N Health) สำนักงานใหญ่ ชั้น 5 อาคารทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ติดต่อสอบถาม โทร. 02 762 4000 หมายเหตุ: การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง หรือ Tumor marker คือการตรวจคัดกรองสารชีวโมเลกุลที่ถูกสร้างและหลั่งมาจากเซลล์มะเร็ง ซึ่งอาจจะถูกตรวจพบได้ในมะเร็งบางชนิด โดยในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงจะตรวจพบค่าสารบ่งชี้ในปริมาณสูงมากผิดปกติ ทั้งนี้การตรวจพบไม่ได้ยืนยันการเป็นมะเร็ง เป็นเพียงการคัดกรองความเสี่ยง ในผู้ป่วยที่มีค่าสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ ต้องมีการตรวจอื่น ๆ ร่วมด้วยเพิ่มเติม รายการตรวจคัดกรองความเสี่ยงฟรี สำหรับเพศชาย GI Cancer Screening (CEA) สารบ่งชี้มะเร็งลำใส้ Liver Cancer Screening (AFP) สารบ่งชี้มะเร็งตับ Prostate Cancer Screening (PSA) สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก สำหรับเพศหญิง Breast Cancer Screening (CA 153) สารบ่งชี้มะเร็งเต้านม Ovarian Cancer Screening (CA 125) สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ ผู้ควรได้รับการตรวจ คือ คนวัยทำงาน แนะนำเป็นพิเศษสำหรับผู้ชายและหญิง อายุ 40 ปีเป็นต้นไป ลงทะเบียน: https://nheathmarcom.typeform.com/to/plVLaI  

N Services

มะเร็งเต้านม

13 มีนาคม 2561

การกลายพันธุ์ของยีน BRCA กับมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ มะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ชนิดถ่ายทอดทางพันธุกรรมมีความสัมพันธ์กับการกลายพันธุ์ของยีน BRCA1 และ BRCA2 (BReast CAncer gene) โดยสามารถพบการกลายพันธุ์ของยีนนี้ร้อยละ 10 ในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ และร้อยละ 3-5 ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โดยทั่วไปแล้วยีน BRCA1 และ BRCA2 จะทำหน้าที่ควบคุมการเจริญและการแบ่งตัวของเซลล์ โดยจะเข้าไปซ่อมแซมสารพันธุกรรมที่ผิดปกติ ผู้ที่มีการกลายพันธุ์ของยีน BRCA จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ก่อนอายุ 70 ปี (lifetime risk) สูงถึงประมาณร้อยละ 87 และ 63 ตามลำดับ ทั้งยัง สามารถถ่ายทอดการกลายพันธุ์นี้ไปยังรุ่นต่อๆ ไปได้อีกด้วย ผู้ที่ควรได้รับการตรวจ BRCA mutation 1.ผู้ที่มีประวัติครอบครัวมีสมาชิกเป็นมะเร็งเต้านมและ/หรือมะเร็งรังไข่         • หากไม่ทราบรูปแบบการกลายพันธุ์ของยีน BRCA ควรตรวจเพื่อหารูปแบบของการกลายพันธุ์ในสมาชิกคนที่เป็นมะเร็งก่อน ซึ่งแนะนำ      ให้ตรวจครอบคลุมรูปแบบการกลายพันธุ์ทั้งแบบ Point mutation และ Deletion/Duplication       • หากทราบรูปแบบการกลายพันธุ์ของยีน BRCA ของสมาชิกคนที่เป็นมะเร็งแล้ว สามารถเลือกตรวจเจาะจงเฉพาะรูปแบบที่เป็น Point         mutation หรือ Deletion/Duplication ที่ปรากฎได้ 2. กลุ่มประชากรที่พบการกลายพันธุ์ของยีน BRCA ได้บ่อยกว่าประชากรกลุ่มอื่น  เช่น  Ashkenazi Jewish (ชาวยิว) 3. ผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ที่จำเป็นต้องรับการรักษาด้วย Targeted therapy ชนิดตัวยับยั้งการทำงานของ PARP (PARP inhibitor) เช่นยา     Olaparib และ Rucaparib หากจะใช้ยาต้องตรวจการกลายพันธุ์ของยีน BRCA ชนิด Germ-line mutation ก่อน เพื่อประเมินผู้ป่วยว่าจะสามารถใช้ยาชนิดนี้ได้หรือไม่ N Health พร้อมให้บริการตรวจการกลายพันธุ์ของยีน BRCA ที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ดังรายการต่‹อไปนี้ *ตรวจวิเคราะห์ที่ N Health สำนักงานใหญ่ ซอยศูนย์วิจัย กทม. **ระยะเวลานี้ไม่รวมเวลาการขนส่งและสำหรับกรณี รพ.ในเครือ BDMS กรุณาติดต่อ N Health ประจำสาขาของท่าน References: 1. https://www.cdc.gov/cancer/knowledge/provider-education/genetics/genetic-testing-hboc.htm 2. https://www.acog.org/Patients/FAQs/BRCA1-and-BRCA2-Mutations 3. https://www.cancer.org/cancer/ovarian-cancer/treating/targeted-therapy.html 4. ACOG Practice Bulletin No. 103: Hereditary Breast and Ovarian Cancer Syndrome. Obstetrics & Gynecology. 113(4):957-966, APR 2009. Download N Test Breast Cancer Donwload Infographic Breast Cancer